feedback
 • en
  • en
  • hr
  • de
  • fr
  • it
  • pl
You are on: For renters > Boravišna pristojba
19. June 2013.

Boravišna pristojba

1. Obveznici plaćanja boravišne pristojbe

Boravišnu pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),
3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu,
4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
5. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.
(2) Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
(3) Boravišnu pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
3. sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,
4. sezonski radnici,
5. članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada,
6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
7. vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,
8. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:

1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti,
2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

* Pravo na neplaćanje boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

2. Visina boravišne pristojbe za 2013. godinu


Temeljem Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2013. godinu (NN 70/2012), visina boravišne pristojbe u gradu Biogradu na Moru za 2013. godinu iznosi:

BORAVIŠNA PRISTOJBA U KUNAMA PO OSOBI I NOĆENJU
 

Razred turističkog mjesta Glavna sezona 01.01. - 31.12.
A - Biograd na Moru 7,00


Temeljem Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turističkim općinama i gradovima ( NN 92/09 ), u gradu Biogradu na Moru određena je glavna sezona za razdoblje od 01.01. do 31.12.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu  plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.
Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

Razred turističkog mjesta Zona Iznos po ležaju u kunama
A - Biograd na Moru I 300,00
  II 270,00
  III 255,00


Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
 

Biograd Photos
 • biograd images
 • biograd images
 • biograd images
 • biograd images
 • biograd images
 • biograd images
 • biograd images
 • biograd images
 • biograd images
Weather Forecast
weather icon 18°C
Humidity 59.5 %
Air pressure 1018 hPa
Visibility 10 km
Wind speed 18.4 kph
Contact info

Tourist Board of the City of Biograd na Moru

Put Solina 4
23210 Biograd na Moru
Tel. +385 (0)23 383 123, 385 382
Fax. +385 (0)23 383 123
E-mail: info@tzg-biograd.hr

Tourist Board of the City of Biograd na Moru htz logo Cookie Policy HTML5, CSS3, PHP by:  nove vibracije logo Nove vibracije