feedback
Nalazite se na: Obavijesti > NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Biograda na Moru

NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08.), članka 22. točke 9. i članka 39. Statuta Turističke zajednice Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biog

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  („Narodne novine“, broj 152/08.), članka 22.  točke 9. i članka 39. Statuta Turističke zajednice Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 7/10.), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Biograda na Moru od 08. lipnja 2016. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Biograda na Moru raspisuje,

 

NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Biograda na Moru

 

Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08.) i članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj 42/14. i 114/14.), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

-    završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica),   

-    najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima,

-  izrada prijedloga svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,

-    aktivno znanje jednog svjetskog jezika,

-    položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,

-    poznavanje rada na osobnom računalu.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 30 dana od objave Natječaja u Zadarskom listu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – područni ured Zadar i na službenoj stranici TZ Grada Biograda na Moru. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Biograda na Moru, Turističko vijeće, Trg hrvatskih velikana 2, Biograd na Moru, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“

 

Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.  

 

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

-    životopis,

-    preslika osobne iskaznice,

-  dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

-    dokaz o radnom iskustvu  (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS),

-    prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,

-   preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika, 

-    preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (u skladu s člankom 23. stavcima 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, za direktora može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),

-     potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu,

-    izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, ne stariji od šest mjeseci. 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati.  

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Biograda na Moru. 

 

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Biograda zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Turističko  vijeće

Turističke zajednice Grada Biograda na Moru

 


Preuzimanje dokumenata

Biograd u fotografijama
  • biograd images
  • biograd images
  • biograd images
  • biograd images
  • biograd images
  • biograd images
  • biograd images
  • biograd images
  • biograd images
Vremenska prognoza
weather icon 14°C
Vlažnost 82.1 %
Tlak zraka 1010 hPa
Vidljivost 10 km
Brzina vjetra 9.4 kph
Kontakt podaci

Turistička zajednica Grada Biograd na Moru

Put Solina 4
23210 Biograd na Moru
Tel. +385 (0)23 383 123, 385 382
Fax. +385 (0)23 383 123
E-mail: info@tzg-biograd.hr

Turistička zajednica grada Biograd na Moru htz logo Cookie Policy HTML5, CSS3, PHP by:  nove vibracije logo Nove vibracije